Bağlantı

Token Alma İşlemi
İstek Api adı : baglan Parametreler İstek örneği
{
"kullaniciadi":"1",
"sifre":"1",
"firma_kodu":"1"
}
Dönen değer örneği
{"token":"276967"}
Last modified 9mo ago