Bağlantı

Token Alma İşlemi

İstek Api adı : baglan Parametreler İstek örneği

{
"kullaniciadi":"1",
"sifre":"1",
"firma_kodu":"1"
}

Dönen değer örneği

{"token":"276967"}

Last updated