Stoklar hangi kargo ile gönderilecek

Stok listesi ekranında hangi stoğa tanımlama yapacaksak o stoğu buluyoruz. Sonrasında

  • Kargo tanımlaması yapılacak stok bulunur.

Bu şekilde her bir cari için kargo tanımlaması yaparak Kaydet butonuna tıklayınız.\

Last updated