Tanımlamalar

Program sabitlerinin girişleri

Bu alanda tanımlamalar nasıl yapılır onlar gösterilmektedir.

www.depostokprogrami.net

Last updated