Depolara Göre Cari Yetkilendirme

Her depo kullanıcısının sadece kendi depolarına tanımlanmış carileri görmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle kullanıcı tanımlarında ilgili kullanıcının "Sadece kendi eklediği carileri görebilir" seçeneğini aktif etmelisiniz.

Daha sonra yeni bir cari kart oluşturun veya mevcut carilerden birisini seçip düzenle diyerek kartını açın. Cari kart ekranında "Bulunduğu Depo" alanından hangi depoda görünecekse onu seçiyoruz.

Bu işlemlerden sonra sadece cari kartta seçili depoya ait kullanıcılarda bu cari görünecektir.

Last updated