İşleyiş

Taleplerin Girilmesi

Malzeme talep giriş yetkisi verilen birimde sadece talep girişlerinin olduğu ayrı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan kullanıcı malzeme talep girişlerini yapabilir.

Malzeme talepleri ekranında kullanıcı yeni talep girişi yapabilir. Aynı zamanda taleplerinin durumunu görebilir. (Bu kullanıcı yetki rol tanımlarındaki 1.Rol atanmış kişidir)

Malzeme Taleplerini Onaylama

Malzeme taleplerinin listesinin olduğu ekran karşısına gelir. Bu ekranda Listele butonuna tıklayarak onaylanmamış tüm malzeme talepleri görülebilir.\

Onaylanacak olan talep seçilir ve Düzenle butonuna tıklanarak açılan ekranda Hangi Depodan ve kim tarafından malzeme talebi yapılmışsa o seçilir. ve Kaydet butonuna tıklanarak talep ekranı kapatılır.

Depo ataması yapıldıktan sonra Durum Değiştir butonuna tıklanarak çıkan seçeneklerden Onayla seçeneği seçilere onaylama işlemi tamamlanır.

Depocu

Depocu talepleri karşıladıktan sonra ,Malzeme talep listesi ekranındaki Çıkış Fişi Oluştur veya Transfer Fişi Oluştur butonlarına tıklayarak çıkış işlemlerini tamamlar.

Last updated