Yetki Tanımlama

Yetkilendirmeli malzeme takip işlemi nasıl yapılı

Daha sonra Firma-Kullanıcı Sabitleri Menüsünden Yetki Rol Tanımları seçeneği seçilir.

Burada 3 Farklı Rol oluşturmamız gerekiyor. 1.Rol, Malzeme taleplerini giren kullanıcılara atanacak olan rol. 2.Rol,Gelen Malzeme Taleplerini onaylayacak olan rol 3.Rol,Depocu Rolü burada depocuya malzeme talepleri ile ilgili ek roller atanacaktir.

1.Rol için Malzeme Talep Listesi Görme ve Ekleme rolünü vermek yeterlidir.

2.Rol için Malzeme Talep Listesi,Malzeme Talep Durum Değiştirme,Tüm Malzeme Taleplerini Görme Rollerini işaretlemeliyiz.

3.Rol için de Malzeme Talep Listesi Görebilme yetkisini işaretlemek yeterlidir. Bunların dışında depocunun yapmasını istediğiniz yetkiler varsa onları da işaretleyebilirsiniz.\

Last updated